QOPXN
 PQމ  6މ
 11މ  Tމ
 POމ  4މ
 Xމ  2017N3މ
 8މ  2017N2މ
7މ  2017N1މ
QOPWN
ߋސ
   
PPމ  
 POމ
 Wމ
   
12މ Uމ
11މ Tމ
10މ  Sމ
9މ  3މ
 Wމ  Qމ
 7މ  1މ
C
QOPVN